Αίτηση Εγγραφής

 

Πατήστε το κουμπί BROWSE για επιλέξτε αρχείο. Στον διάλογο επιλογής αρχείου διαλέξτε το αρχείο και πατήστε το κουμπί OPEN / Άνοιγμα. Τέλος για να ολοκλήρωθεί η διαδικασία πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο UPLOAD, και θα εμφανιστεί το link του αρχείου που ανεβάσατε. Αποδεκτοί τύποι αρχείου φωτογραφίας: GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF. Μax Μέγεθος αρχείου 2MB.
Συμπληρώστε την υπηκοότητα του αθλητή
Παρακαλούμε δώστε Οδό και Αριθμό.
Ταχυδρομικός Κώδικας
Πατήστε το κουμπί BROWSE για επιλέξτε αρχείο. Στον διάλογο επιλογής αρχείου διαλέξτε το αρχείο και πατήστε το κουμπί OPEN / Άνοιγμα. Τέλος για να ολοκλήρωθεί η διαδικασία πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο UPLOAD, και θα εμφανιστεί το link του αρχείου που ανεβάσατε. Αποδεκτοί τύποι αρχείου : TIFF, HTML, PDF, DOC, DOCX. Μax Μέγεθος αρχείου 2MB.
Πατήστε το κουμπί BROWSE για επιλέξτε αρχείο. Στον διάλογο επιλογής αρχείου διαλέξτε το αρχείο και πατήστε το κουμπί OPEN / Άνοιγμα. Τέλος για να ολοκλήρωθεί η διαδικασία πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο UPLOAD, και θα εμφανιστεί το link του αρχείου που ανεβάσατε. Αποδεκτοί τύποι αρχείου : TIFF, HTML, PDF, DOC, DOCX. Μax Μέγεθος αρχείου 2MB.
Εάν ο αθλητής έχει κάποια αλλεργία παρακαλώ αναφέρεται την αλλεργία και συμπληρώστε το(τα) φάρμακα που μπορεί να χρειαστεί σε περίπτωση έξαρσης ή εμφάνισης της αλλεργίας. Εάν δεν ισχύει κάτι απο αυτά σημειώστε την φράση "Κανένα" ή "Όχι".
Date: June 13, 2014 Author: admin

Latest Blog Posts

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15